CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục đích và phạm vi thu nhập thông tin:
+ Những thông tin chúng tôi thu thập của quý khách bao gồm : Email, số điện thoại, địa chỉ,… sẽ được sử dụng cho mục đích dịch vụ khách hàng như phản hồi yêu cầu của quý khách, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên hệ với bạn khi cần.
Thời gian lưu trữ thông tin:
+ Thông tin sẽ được lưu trữ vô thời hạn cho đến khi quý khách vì lý do gì đó yêu cầu xóa bỏ.
Địa chỉ của đơn vị thu nhập và quản lý thông tin cá nhân:
+ Phòng kinh doanh và hỗ trợ khách hàng – Công ty TNNH thiết bị trường học Phục Hưng
Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
+ Khách hàng cần thay đổi, bổ sung, hủy bỏ thông tin vui lòng liên hệ với công ty qua số điện sau : 04.38512124.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ, phát tán thông tin khách hàng, không thực hiện buôn bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin email, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng vì mục đích thương mại hay bất cứ lý do nào khác.
Trong trường hợp phải cung cấp thông tin cho bên thứ 3 để vận chuyển hàng hóa, chúng tôi sẽ xin sự cho phép của quý khách.